Microsoft Excel ADRES İşlevi

Excel işlevleri ADRES işlevi; Microsoft Excel ‘de Adres işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır. Çalışma sayfasındaki bir hücrenin satır ve sütun numaralarıyla belirtilen adresini elde etmek için ADRES işlevini kullanabilirsiniz. Örneğin, ADRES(2,3)$C$2 değerini verir. Bir başka örnek olarak, ADRES(77,300), $KN$77 değerini verir. ADRES işlevinin satır ve sütun numarası bağımsız değişkenlerini sağlamak için SATIR ve SÜTUN işlevleri gibi başka işlevler kullanabilirsiniz. ADRES(satır_num; sütun_num; [mutlak_sayı]; [a1]; [sayfa_metni]) ADRES işlevinin söz diziminde aşağıdaki…

MS Excel EğerOrtalama İşlevi

MS Excel İşlevleri; EĞERORTALAMA işlevi Verilen ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar. Söz dizimi EĞERORTALAMA(aralık, ölçüt, [ortalama_aralık]) EĞERORTALAMA işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur: Aralık    Gerekli. Sayılar veya adlar, diziler veya sayı içeren başvurular dahil olmak üzere ortalaması alınacak bir veya daha fazla hücre. Ölçüt    Gerekli. Hangi hücrelerin ortalamasının alınacağını tanımlayan sayı,…

MS Excel GERÇEKFAİZ İşlevi

MS Excel İşlevleri; GERÇEKFAİZ işlevi; Microsoft Excel’de GERÇEKFAİZ işlevinin formül söz dizimi ve kullanımı aşağıdaki gibidir. Söz dizimi GERÇEKFAİZ(sorun, ilk_faiz, düzenleme, oran, par, sıklık, [taban], [hesapl_yöntemi]) GERÇEKFAİZ işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur: Çıkarma    Gerekli. Menkul değerin çıkarıldığı tarihtir. İlk_faiz    Gerekli. Menkul değerin ilk faiz tarihidir. Düzenleme    Gerekli. Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin…