Excel’ de ELEMAN İşlevi

Microsoft Excel’de ELEMAN işlevinin formül söz dizimi ve kullanımı ELEMAN(dizin_sayısı, değer1, [değer2], …) ELEMAN işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur: Dizin_sayısı    Gerekli. Hangi değer bağımsız değişkeninin seçildiğini belirtir. Dizin_sayısı 1 ile 254 arasında bir sayı ya da 1 ile 254 arasında bir sayı içeren bir hücreye başvuru ya da formül olmalıdır. Dizin_sayısı 1 ise, ELEMAN işlevi değer1’i…