Excel’ de MİN İşlevi

Microsoft Excel’de MİN işlevinin formül sözdizimi ve kullanımı Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir. Söz dizimi MİN(sayı1, [sayı2], …) MİN işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur: Sayı1, sayı2, …    Sayı1 isteğe bağlı, izleyen sayılar isteğe bağlıdır. Minimum değerini bulmak istediğiniz 1 – 255 arasında sayılardır. Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir. Mantıksal…