İleri Seviye Excel Eğitimi Kazanımları

İleri Seviye Excel Eğitimi ve Kazanımları Microsoft Excel, iş dünyasında ve kişisel kullanımda yaygın olarak kullanılan bir elektronik tablo programıdır. Temel Excel verilemeye sahip olanlar için, ileri seviyede Excel eğitimi almak, daha karmaşık veri analizi, raporlama ve çözümleme özelliklerinin geliştirilmesi gelir. İşte ileri seviye Excel eğitiminden elde edilebilecek bazı kurtarılabilirler: 1. Gelişmiş Formül ve Fonksiyon…

Excel İşlevleri; ÇOKEĞERSAY

ÇOKEĞERSAY işlevi ÇOKEĞERSAY işlevi birden çok aralıktaki hücrelere ölçütler uygular ve tüm ölçütlerin kaç kez karşılandığını sayar. Söz dizimi ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2]…) ÇOKEĞERSAY işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur: ölçüt_aralığı1    Gerekli. İlişkili ölçütün değerlendirileceği ilk aralık. ölçüt1    Gerekli. Hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki ölçüt. Örneğin, ölçüt 32, “>32”, B4,…

Excel’ de Formüller

Hesaplamalar yapıp sorunları çözmek için formüller oluşturmaya ve yerleşik işlevleri kullanmaya başlayın. Diğer hücrelerdeki değerlere başvuran bir formül oluşturma Bir hücre seçin. Eşittir işareti (=) yazın. Not: Excel’deki formüller her zaman eşittir işaretiyle başlar. Bir hücreyi seçin veya hücrenin adresini seçili hücreye yazın. Bir işleç girin. Örneğin, çıkarma işlemi için – işareti. Sonraki hücreyi seçin veya…

EXCEL’ DE DÜŞEYARA İşlevi;

DÜŞEYARA İşlevi; Tablodaki veya satır aralığındaki öğeleri bulmanız gerektiğinde DÜŞEYARA işlevini kullanın. En basit biçimiyle, DÜŞEYARA işlevi şunu söyler: = DÜŞEYARA (aramak istediğiniz olan, döndürülecek değeri içeren aralıktaki sütun numarasını, 1/TRUE veya 0/FALSE) olarak gösterilen yaklaşık veya tam bir eşleşme döndürün. DÜŞEYARA söz dizimini oluşturmak için dört ayrı bilgiye ihtiyacınız vardır: Arama değeri olarak da…