Formüllerde adları tanımlama ve kullanma

Bir hücreyi adlandırma Bir hücre seçin. Ad Kutusuna, bir ad yazın. Enter tuşuna basın. Seçili bir aralıktan ad tanımlama Adlandırmak istediğiniz aralığı, satır veya sütun etiketlerini de içerecek şekilde seçin. Formüller > Seçimden Oluştur’u seçin. Seçimden Ad Oluştur iletişim kutusunda Üst satır, Sol sütun, Alt satır veya Sağ sütun onay kutusunu işaretleyerek, etiketleri içeren konumu belirtin. Tamam’ı seçin.Excel, belirlediğiniz aralıktaki etiketlere göre hücreleri adlandırır. Formüllerde…