İletişim Teknikleri Eğitimi

İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ KİMLER KATILMALI: Her kademedeki yöneticiler, uzmanlar. KAZANIMLAR: Kurum içinde çalışanların birbirleri ile ve dış müşterilerle sorunsuz ve etkili iletişim kurabilme yetisi kazandırabilme. Eğitim İçeriği; İletişim nedir? Kendini tanıma Kişiliğimizin açık ve kör yanı İletişimde gönderen-alıcı İletişim engelleri İletişim engellerini aşma yolları Algı ve algılamayı etkileyen faktörler Dürtünün algılanmasını etkileyen faktörler Paradigma algılama…