Excel formülünde dolar işareti ne anlama geliyor?

Excel’de formüller oluştururken kullandığımız Dolar işareti ne amaçla kullanılır. Excel’de $ işareti, formüllerimizde mutlak(sabit) bir başvuru oluşturmak için bir hücre başvurusunda kullanılır. Mutlak başvuru, formül kopyalandığında değişmeyen başvuru türüdür. Mutlak referansların birçok varyasyonu vardır: $A$2 her zaman A sütununu ve 2. satırı işaret eder. $A2 her zaman A sütununu gösterir, ancak formül kopyalanırken satırın değişmesine izin…

Excel’de Topla.Çarpım İşlevi nasıl kullanılır?

Excel’in en sihirli işlevlerinden olan Topla.Çarpım işlevini nasıl kullanırız. Topla.Çarpım formülü ile iki satır veya sütundaki değerleri karşılıklı çarparak toplamak amacıyla kullanılır. Topla.Çarpım formülünü nasıl kullanırsınız. Excel formülleri, her Excel kullanıcısının yoğun olarak kullandığı ve Excel’in vazgeçilmez özelliklerindendir. Excel İşlevleri, Excel fonksiyonları olarak da bilinen- kullanılan- Excel formüllerinin başında Düşeyara, Çoketopla, Excel toplama formülleri gibi…

Excel Etopla formülü ile şarta bağlı toplam alma nasıl yapılır?

Excel Toplama formüllerinde yer alan Etopla formülü nasıl kullanılır. E-Topla formülünün tüm detaylarını öğrenin. Excel Toplama işlemlerinde bir şart yoksa Topla işlevini kullanırken, tek şarta bağlı toplam almak için ETOPLA işlevini nasıl kullanırız. Excel’de en sık kullanılan işlemlerin başında toplama  alma gelir. Excel’de toplama yaparken herhangi şart yoktur. Topla işlevinin  yazdıktan sonra, toplam alacağınız aralığı…

Excel’ de Denklem Yazma ve Düzenleme

Bir denklem veya formül yazın; Yerleşik Denklem Ekle; Ekle > Denklem’i seçin veya Alt + = tuşlarına basın. İhtiyacınız olan denklemi seçin. Daha fazla Yapı ve Dönüştürme seçeneği için şeride bakın . Yeni Denklem Yaz; Sıfırdan bir denklem yazmak için klavyenizde Alt += tuşlarına basın . veya Ekle > Denklem > Yeni Denklem Ekle . Denklemi yazmak için parmağınızı, kaleminizi veya farenizi kullanın. Daha fazla Yapı ve Dönüştürme seçeneği  için şeride bakın . Denklemleri…

MS Excel Formülleri

Bir değerin ne sıklıkta oluştuğunu sayın; Bir hücre aralığında belirli bir metnin veya bir sayı değerinin kaç kez bulunduğunu öğrenmek istediğinizi varsayalım. Örneğin: A2:D20 gibi bir aralık 5, 6, 7 ve 6 sayı değerlerini içeriyorsa, 6 sayısı iki kez gelir. Bir sütun “Buchanan”, “Dodsworth”, “Dodsworth” ve “Dodsworth” içeriyorsa, “Dodsworth” üç kez oluşur. Bir değerin ne sıklıkla…

Excel’ de Ortalama Hesaplama

Bir grup sayının ortalamasını hesaplayın; Farklı çalışanların bir görevi tamamlamak için ortalama gün sayısını bulmak istediğinizi varsayalım. Veya 10 yıllık bir zaman aralığı boyunca belirli bir gündeki ortalama sıcaklığı hesaplamak istiyorsunuz. Bir sayı grubunun ortalamasını hesaplamanın birkaç yolu vardır. ORTALAMA işlevi, bir istatistiksel dağılımdaki bir sayı grubunun merkezinin konumu olan merkezi eğilimi ölçer. En yaygın üç merkezi eğilim ölçüsü şunlardır:…

Exlcel’ de Dolaylı İşlev

DOLAYLI işlev Tanım Bir metin dizesi tarafından belirtilen başvuruyu döndürür. Referanslar, içeriklerini görüntülemek için hemen değerlendirilir. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki bir hücreye yapılan başvuruyu değiştirmek istediğinizde DOLAYLI’yı kullanın. Sözdizimi DOLAYLI(başvuru_metni, [a1]) DOLAYLI işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur: Referans_metni     Gerekli. A1 stili başvuru, R1C1 stili başvuru, başvuru olarak tanımlanan bir ad veya metin dizesi olarak bir hücreye…

Saint Gobain Online Excel Eğitimi

The Unitech olarak Saint Gobain firması çalışanlarından bir katılımcımız için planladığımız Temel Excel Eğitimini başarıyla tamamladık. Online olarka zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz eğitim oldukça keyifli geçti. Toplamda on iki saat süren eğitim süresince aşağıdaki konular detaylı ve uygulamalı olacak şekilde işlendi. Microsoft Excel Temel Seviye Çalışma Sayfası İçinde Çalışmak Satır, Sütun Sayısı (Row,Column) Yazarak Hücreye Gitme…

İSTAÇ ile Online Excel Eğitimleri

İSTAÇ Excel Eğitimleri The Unitech olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSTAÇ ile on bir grup için planladığımız Excel Eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. Temel ve İleri seviye Excel Eğitimlerimizi online olarak gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın seviyelerine göre revize ettiğimiz eğitim içeriklerimiz doğrultusunda, on iki saatlik planlamalar ile eğitimlerimizi tamamladık. Eğitim süresince hem temel hem de ileri excel eğitim …

Online Excel Eğitimleri

İSTAÇ çalışanları için planladığımız Excel Eğitimlerimiz devam ediyor. The Unitech olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSTAÇ çalışanlarına özel planladığımız eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitim öncesinde, katılımcılarımıza yapılan seviye tespit sınavı sonuçlarına göre katılımcılarımızın seviyelerini belirleyip homojen gruplar oluşturuyoruz. Sınav sonuçlarına göre belirlediğimiz gruplarımızın eğitim içeriklerini de ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Online olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler toplamda on…